Tuổi Đá Buồn

1. Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai.

Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn.

2. Trời còn làm mây
Mây trôi lang thang
Sợi tóc em bồng
Trôi nhanh trôi nhanh
Như dòng nước hiền
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai.

Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em giận hờn
Ru em giận hờn.

[ĐK:]
Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng dài
Trên hai tay xuôi
Tuổi buồn em mang
Đi trong hư vô
Ngày qua hững hờ.

Trời còn làm mưa
Mưa rơi mưa rơi
Từng phiến mây hồng
Em mang trên vai
Tuổi buồn như lá
Gió mãi cuốn đi
Quay tận cuối trời.

3. Trời còn làm mưa
Mưa rơi thênh thang
Từng gót chân trần
Em quên em quên
Ôi miền giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai.

Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
Em gầy ngón dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em muộn phiền
Ru em bạc lòng.


Xem trên Youtube
1. Trời còn làm [Am] mưa mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay [F] buồn em mang em [G] mang
Đi về giáo [Am] đường ngày chủ nhật [E] buồn
Còn ai còn [F] ai đóa hoa [G] hồng cài lên tóc [C] mây
Ôi đường phố [Am] dài lời ru miệt [E] mài
Ngàn năm ngàn [F] năm
Ru em nồng [E7] nàn ru em nồng [Am] nàn.

2. Trời còn làm [Am] mây, mây trôi lang thang
Sợi tóc em [F] bồng, trôi nhanh trôi [G] nhanh
Như dòng nước [Am] hiền, ngày chủ nhật [E] buồn
Còn ai còn [F] ai, đóa hoa [G] hồng vùi quên trong [C] tay
Ôi đường phố [Am] dài, lời ru miệt [E] mài
Ngàn năm ngàn [F] năm
Ru em giận [E7] hờn, ru em giận [Am] hờn. [A]

ĐK: Trời còn làm [D] mưa mưa rơi mưa rơi
Từng phiến băng [C#m] dài trên hai tay [F#m] xuôi
Tuổi buồn em [Bm] mang đi trong hư [E] vô
Ngày qua hững [A] hờ

Trời còn làm [D] mây mây trôi lang thang
Từng phiến mây [A] hồng em mang trên vai
Tuổi buồn như [Am] lá gió mãi cuốn [E] đi
Quay tận cuối [Am] trời.

3. Trời còn làm [Am] mưa, mưa rơi thênh thang,
Từng gót chân [F] trần, em quên em [G] quên
Ôi miền giáo [Am] đường, ngày chủ nhật [E] buồn
Còn ai còn [F] ai, đóa hoa [G] hồng tàn hôn lên [C] môi
Em gầy ngón [Am] dài, lời ru miệt [E] mài
Ngàn năm ngàn [F] năm
Ru em muộn [E7] phiền, ru em bạc [Am] lòng.