Trường cũ bạn xưa

Sáng tác: 

Võ Tá Hân & 

thơ Lê Minh Đức

Trình bày: 

N/A


Bước dọc hành lang thăm trường cũ
Vẫn gió hôm nào tiễn đưa thu
Nhớ mưa phơn phớt hàng me ngủ
Ve sầu rỉ rả nhạc buồn ru.

Nhớ bóng bạn tôi đùa đây đó
Tiếng cười tôi bạn nhạt tình thơ
Sân trường lặng lẽ chiều im bóng
Ghế trống giảng đường dạ ngẩn ngơ.

Cho tôi tìm lại tuổi ngây thơ
Cho tôi vương mãi chút mộng mơ
Chô tôi quay lại cuộc đời cũ
Bạn bè đâu đó buổi hoang sơ.

Năm mươi năm rồi vắng bạn tôi
Tóc bạn bây giờ chắc bạc phơ
Thơ thẩn hồn hoang chiều nắng hạn
Bao giờ tìm lại bóng ngày thơ.


Xem trên Youtube

Bước [C] dọc hành lang thăm trường cũ
Vẫn [F] gió hôm [Dm] nào tiễn đưa [G] thu
Nhớ [C] mưa phơn [Em] phớt hàng me [Am] ngủ
Ve [F] sầu rỉ [Dm] rả nhạc buồn [G7] ru.

Nhớ [C] bóng bạn tôi đùa đây đó
Tiếng [F] cười tôi [Dm] bạn nhạt tình [G] thơ
Sân [C] trường lặng [Em] lẽ chiều im [Am] bóng
Ghế [Dm] trống giảng [G7] đường dạ ngẩn [C] ngơ.

Cho [F] tôi tìm lại tuổi ngây [C] thơ
Cho [F] tôi vương [G] mãi chút mộng [C] mơ
Chô [Em] tôi quay lại cuộc đời [Am] cũ
Bạn [D7] bè đâu đó buổi hoang [G7] sơ.

Năm [F] mươi năm rồi vắng bạn [C] tôi
Tóc [F] bạn bây [Dm] giờ chắc bạc [C] phơ [G7]
Thơ [C] thẩn hồn [G] hoang chiều nắng [Am] hạn
Bao [Dm] giờ tìm [G7] lại bóng ngày [C] thơ.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm