Trước Giờ Tạm Biệt

Sáng tác: 

Hoài An

Trình bày: 

Phương Dung
Nghe thêm