Trời Hà Nội Xanh

Sáng tác: 

Văn Ký

Trình bày: 

Khánh Linh
Nghe thêm