Trở Về

Sáng tác: 

Châu Kỳ

Trình bày: 

Trần Thái Hòa
Nghe thêm