Trở Lại Bạc Liêu

Sáng tác: 

Vũ Đức Sao Biển

Trình bày: 

Quỳnh Trang


Về trông sóng lúa mênh mông hẹn những mùa vàng bội thu
Bạc Liêu miền đất phương Nam sáng ngời tình yêu thủy chung
Chất ngất trong ta tấm lòng ai thiết tha mong đợi
Tiếng ca mơ màng theo cung đàn Dạ cổ hoài lang

* Dạ cổ hoài lang:
Từ là từ phu tướng bảo kiếm sắc phán lên đàng
Vào ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau…í…a

Ôi tiếng ca chứa đựng nghĩa tình phương Nam
Ôi tiếng ca gói trọn tấm lòng thủy chung
Buổi ấy ra đi tuởng ngàn năm lẻ loi én nhạn
Hôm nay quay về xin cùng nhau nói câu sum vầy.

Lòng đây thiết tha mong đợi
xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Hoài lang tiếng ca đang gọi
ta quay về Bạc Liêu mến yêu.


Xem trên Youtube

Về [Bm] trông sóng lúa mênh mông hẹn những mùa vàng bội thu
Bạc [E] Liêu miền đất phương Nam sáng [Bm] ngời tình yêu thủy chung
Chất ngất trong [E] ta tấm lòng ai thiết tha mong [Bm] đợi
Tiếng ca mơ [A] màng theo cung [F#m] đàn Dạ cổ hoài [Bm] lang

* Dạ cổ hoài lang:
Từ là từ phu [E] tướng bảo kiếm sắc phán lên đàng
Vào [Bm] ra luống trông tin nhạn
Năm canh mơ màng
[A] Em luống trông tin [F#m] chàng
Cho gan vàng quặn đau…í…[Bm] a

Ôi tiếng [Bm] ca chứa đựng nghĩa tình phương Nam
Ôi tiếng [E] ca gói trọn tấm lòng thủy [Bm] chung
Buổi ấy ra đi tuởng ngàn [E] năm lẻ loi én [Bm] nhạn
Hôm nay quay về xin cùng [E] nhau nói câu sum [Bm] vầy.

Lòng [Bm] đây thiết tha mong đợi
xin đó [E] đừng phụ nghĩa tào khang
Hoài [Bm] lang tiếng ca đang gọi
ta quay [F#m] về Bạc Liêu mến [Bm] yêu.Nghe thêm