Tri Ân Phật Thích Ca

Trình bày: 

Lộc Nguyễn


Nơi đây con quỳ muôn vàn tạ ơn phật thích ca
Ngài là ánh sáng trừ hết lầm mê tăm tối ta bà
Điệu ngừ trượng phu bậc đại giác ngộ đại từ bi
Thế tôn danh phận là cha lành độ khắp thế gian

Thiên nhân muôn loài đang còn chìm trong ngàn khổ đau
Một đời thấm thoát từ những nhành sương khi nắng qua rồi
Vì còn vu minh lòng còn tham lợi còn sân si
Mang kiếp vô thường mấy ai có được con đường tự xin

Từ phụ ơi con nguyện quyết tâm tu trì
Lòng không đổi dời chuyên cần pháp môn niệm phật
Từ nơi đà thiên đâu xuất trở về thế gian
Thái tứ uy nghi ngài quyết tâm ghi tầm đạo

Bỏ qua thân vàng không màng lợi danh tham ái
Quyết tâm tu hành nên ngài xa lìa vợ con
Để cho muôn loài con đường vượt qua sinh tử
Mới hay ân ngài đâu vì sánh bằng người ơi

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm