Trên Quê Hương Minh Hải

Sáng tác: 

Phan Nhân

Trình bày: 

Thanh Thúy


Rằng quê Minh hải mình đây, đồng xanh thẳng cánh chim bay, chang đước vương ra xa,
Tràm xanh thoảng đưa hương thơm dịu
Rừng xanh đất mũi cà mau
Đồng xanh muối trắng bạc liêu chung sức dựng xây Minh hải đẹp giàu

Tràm xanh nước đỏ dòng kênh, đời vui trong tiếng hát U minh
Bao tháng năm bao hi sinh, gìn giữ núi sông luôn tươi đẹp
Rừng xanh đất mũi cà mau
Đồng xanh muối trắng bạc liêu chung sức dựng xây Minh hải đẹp giàu…

Rằng quê Minh hải mình đây đồng xanh thẳng cánh chim bay, chang đước vương ra xa,
Tràm xanh thoảng đưa hương thơm dịu
Rừng xanh đất mũi cà mau
Đồng xanh muối trắng bạc liêu chung sức dựng xây Minh hải đẹp giàu

Tràm xanh nước đỏ dòng kênh, đời vui trong tiếng hát U minh
Bao tháng năm bao hi sinh, gìn giữ núi sông luôn tươi đẹp
Rừng xanh đất mũi cà mau
Đồng xanh muối trắng bạc liêu chung sức dựng xây Minh hải đẹp giàu…

Rằng quê Minh hải mình đây, đồng xanh thẳng cánh chim bay, chang đước vương ra xa,
Tràm xanh thoảng đưa hương thơm dịu
Rừng xanh đất mũi cà mau
Đồng xanh muối trắng bạc liêu chung sức dựng xây

Thể loại:  Nhạc Cách Mạng,  Việt Nam


Nghe thêm