Trên Đồi Him Lam

Sáng tác: 

Đỗ Nhuận

Trình bày: 

Quang Thọ


Hôm qua đánh trận Điện Biên
Chiến hào xuất kích đồi Him Lam ta tiến vào
Đột phá , tiêm đao tiến đánh vào.
Đi mở đường thắng lợi ba tháng đổ mồ hôi ta tới đây
Quyết diệt cho hết quân thù.
Chúng ta dốc lực sức ta lớn mạnh mau dồn lũ chúng nó xuống vực sâu.
Ở đây chúng ta không quên
Quê hương kia ruộng đất thân yêu đang chờ đợi
Đoàn quân đã đi là thắng.

Hôm qua pháo nổ Điện Biên
Lá cờ quyết thắng cầm trong tay ta tiến vào
Bộc phá nhắm lô-cốt đánh vào.
Khi mở “đột phá khẩu” máu đã đổ vì dân ta nhắc câu
Máu đổ ta tưới luống cày.
Căm thù lũ giặc quyết tâm ta vượt lên nợ máu chúng bay phải trả ngay.
Ở đây chúng ta không quên bao anh em đồng chí hy sinh trong trận này
Nguyện câu quyết tâm ta phải thắng.

Hôm nay thắng trận đầu tiên
Xác thù ngã xuống đồi Him Lam
Ta cắm cờ đường mới chúng ta kéo pháo vào.
Qua nhọc nhằn gian khổ ta thấu tỏ lòng dân ta tới đây góp lực để thắng trận này.
Tin về thắng trận Bác Hồ rất mừng vui đồng lúa thắm tươi lại càng vui
Ngày nay chiến công vinh quang đem dâng lên tổ quốc thân yêu đang đợi chờ.
Điện Biên chúng ta sẽ toàn thắng

Thể loại:  Nhạc Trữ Tình,  Việt Nam


Nghe thêm