Trăng Sơn Cước

Sáng tác: 

Văn Khôi

Trình bày: 

Hồng Phượng
Nghe thêm