Trăng Hờn Tủi

Sáng tác: 

Đinh Trầm Ca

Trình bày: 

Kim Tử Long
Nghe thêm