Trái Cam Mặt Trời

Sáng tác: 

Nguyễn Cường

Trình bày: 

Zina Bya


Trái Cam Mặt Trời
Đóng góp: dzitcon211
Ở phía em chiều xuống,
Chiều xuống hoang sơ vô cùng
Mặt trời đỏ lự
Em đã thấy trái cam mặt trời,
Trái cam rực hồng thung lũng
Em muốn hái trái cam mặt trời mội khi chiều về tặng anh
Từ phía em dòng suối,
Dòng Đak-Tơ-Can ven rừng, ngọn nguồn sạch trong
Anh có thích nước sông đầu nguồn
Uốn quanh lượn vòng trong vắt
Em sẽ múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về tặng anh

Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như nắng rát nơi khô cạn
Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng
Dịu đi, dịu đi

Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương
Mình biết làm gì cho nhau
Em múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về
Nước sông đầu nguồn gửi anh
Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương
Mình muốn mình muốn vẫn là bên nhau
Em hái trái cam mặt trời mỗi khi chiều về
Trái cam mặt trời gửi anh, tặng anh

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm