Tosca, Atto I: "Recondita armonia"

Trình bày: 

Jonas KaufmannThể loại:  Âu Mỹ


Nghe thêm