Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài

Sáng tác: 

Phạm Duy

Trình bày: 

Ái Vân & 

Duy QuangThể loại:  Việt Nam


Nghe thêm