Tình Trăng

Sáng tác: 

Hoàng Trọng

Trình bày: 

Như Quỳnh
Nghe thêm