Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh

Sáng tác: 

Hoàng Sông Hương

Trình bày: 

Tân Nhàn & 

Tuấn Anh
Nghe thêm