Tình Nhớ

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Trần Thái Hòa
Nghe thêm