Tình Nghèo Có Nhau

Sáng tác: 

Đài Phương Trang

Trình bày: 

Mạnh Quỳnh
Nghe thêm