Tình Nghệ Sĩ

Sáng tác: 

Đoàn Chuẩn

Trình bày: 

Đức Long
Nghe thêm