Tình Khúc 24

Trình bày: 

Hồng Nhung


24 phím cầm chiều, 24 nhành sương mím
24 tiếng ve sầu, đại lộ tháng tư.

Gửi lại em tờ thư 24 gác mưa
Mùi hoa sữa 24 miền hoài niệm
Cơn mơ chợt hiện chợt tan
Gửi lại em 24 lối công viên, 24 vầng trăng góa
Anh gủi lại em tất cả riêng đêm em xõa
24 quầng bóng xuống đời anh giữ lại cho anh.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm