Tình Huế

Sáng tác: 

Nguyễn Ngọc Thạch

Trình bày: 

Hương Mơ
Nghe thêm