Tình Em Tháp Mười

Trình bày: 

Ngọc Thảo & 

Duy Thanh


1.Sông nước quê em sáng lớn trưa ròng
Cây lúa trên đồng mát rựơi đầy bông
Thương từng giọt mồ hôi thương mùa nước nổi vẫn không xa rời
Phù sa nuôi lớn tình quê mấy đời

2. Em gái Nha Mân ước muốn đôi lần
Đang tuổi xuân thì có được tình nhân
Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi
Nắng mưa vẫn cười, gọi tên Sa đéc tình em Tháp Mười

ĐK: Hò ơi...! Nhớ nhau về Cao Lãnh tìm
Mối duyên thề thắm đượm tình quê
Cao Lãnh ơi biết ai trông chờ Lấp Vò thương nhớ
Về đây nghe khúc dân ca
Hỏi người xa xứ nhớ thương quê nhà

3. Anh nói yêu em mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua
Thương Hồng Ngự thật xa, sông đò mấy ngả
Dáng em mĩm cười chờ nhau đám cưới tình em Tháp Mười

1.Sông nước quê [Am] em sáng lớn trưa [D] ròng
Cây lúa trên [F] đồng mát rựơi đầy [Am] bông
Thương từng giọt mồ [D] hôi thương mùa nước [F] nổi vẫn không xa [E7] rời
Phù sa nuôi lớn tình quê mấy [Am] đời

2. Em gái Nha [Am] Mân ước muốn đôi [D] lần
Đang tuổi xuân [F] thì có được tình [Am] nhân
Bao giờ mình thành [D] đôi cho đời biến [F] đổi
Nắng mưa vẫn [C] cười, gọi tên Sa [E7] đéc tình em Tháp [Am] Mười

ĐK: Hò [D] ơi...! Nhớ [E7] nhau về Cao Lãnh [Am] tìm
Mối duyên thề thắm [D] đượm tình [Am] quê
Cao Lãnh [F] ơi biết ai trông [C] chờ Lấp Vò thương [Am] nhớ
Về [G] đây nghe khúc dân [C] ca
Hỏi người xa [E7] xứ nhớ thương quê [Am] nhà

3. Anh nói yêu [Am] em mấy núi cũng [D] trèo
Mấy sông cũng [F] lội, mấy đèo anh cũng [Am] qua
Thương Hồng Ngự thật [D] xa, sông đò mấy [F] ngả
Dáng em mĩm [C] cười chờ nhau đám [E7] cưới tình em Tháp [Am] MườiNghe thêm