Tình Đời

Sáng tác: 

Minh Kỳ

Trình bày: 

Thảo Vy & 

Khắc Quốc Hải
Nghe thêm