Tình Ca

Sáng tác: 

Nguyễn Cường

Trình bày: 

Y Moan


anh muốn sống bên em trọn đời
như núi chư prông đứng bên mặt trời
để ngày ngày mặt trời say mê đỉnh núi..i...
anh muốn sống bên em trọn đời
như áng mây khát khao, khát khao bầu trời
bầu trời của anh tình yêu của em
mùa xuân ơi!tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng
Giọt mưa ơi!ê ...ê
tình yêu tôi như dòng prông anna tuôn trào
không bao giờ khô cạn
không khi nào tàn phai.ai..
xin mãi mãi như con sông dài
dâng sống theo em tới nơi chân trời
khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi
mùa xuân ơi!tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng
Giọt sương ơi!ê ...ê
tình yêu tôi như dòng prông anna tuôn trào
không bao giờ khô cạn
không khi nào tàn phai..ai.....
xin mãi mãi như con sông dài
dâng sống theo em tới nơi chân trời
khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi
dù mùa xuân có tàn phai í


Nghe thêm