Tình Ca Tiên Dung

Sáng tác: 

Thuận Yến

Trình bày: 

Thanh Lan
Nghe thêm