Tình Bọt Nước

Sáng tác: 

Huy Phong

Trình bày: 

Mọc Trà


Một chiều tôi tìm đến thăm, em ngày cuối hạ

Đường hôm nay thấy lạ từ ngoài ngõ ...vào nhà

Ngỡ ngàng khi hoa lá đang nhau kết thành hai chữ vu quy.

Thiệp hồng em vừa mới trao tay giờ đã muộn

Buồn thương đau gối chọn vào đời để mà buồn,

Lời nguyền xưa em nói yêu tôi đá vàng không hề phai

ĐK:

Thôi ..thôi ...hết rồi, hết rồi người đã xa tôi

Bao kỷ niệm ray rứt triền miên, năm năm âm thầm nuôi nấng tình yêu muộn phiền.

Cuộc tình như bọt nước trôi, tan hợp bất ngờ, người ra đi hững hờ khì mình lỡ hẹn thề

Rượu tình yêu nâng chén ly bôi uống cạn cho sầu vơi.

1. Một chiều tôi tìm đến [Am] thăm em ngày cuối [C] hạ
Đường hôm nay thấy [F] lạ từ ngoài [G] ngõ vào [Am] nhà
Ngỡ ngàng [G] khi, hoa lá đan [F] nhau kết thành hai chữ vu [E7] quy.

2. Thiệp hồng em gặp mới [Am] trao tay giờ đã [C] muộn
Hồn thương đau gói [F] trọn vào đời [G] để mà [Am] buồn
Lời nguyền [G] xưa, em nói yêu [F] tôi đá [E7] vàng không hề [Am] phai.

ĐK:
[G] Thôi, thôi hết [C] rồi, hết [F] rồi người đã xa [E7] tôi
Bao kỷ [Am] niệm day dứt triền [Dm] miên
Năm năm âm thầm nuôi nấng [E7] tình yêu muộn [Am] phiền.

3. Cuộc tình như bọt nước [Am] trôi tan vỡ bất [C] ngờ
Người ra đi hững [F] hờ thì thành [G] lỡ hẹn [Am] hò
Rượu tình [G] yêu, nâng chén ly [F] bôi uống [E7] cạn cho sầu [Am] vơi.Nghe thêm