Tiếng Mẹ Như Tiếng Quê Hương

Sáng tác: 

Phạm Thanh Hà

Trình bày: 

Thanh Thanh Hiền
Nghe thêm