Tiếng Hát Chim Đa Đa

Sáng tác: 

Vũ Đức Sao Biển

Trình bày: 

Phương Dung
Nghe thêm