Tiếng Gọi Thanh Niên

Thanh Niên Hành Khúc

Sáng tác: 

Lưu Hữu Phước


Này anh em ơi, tiến lên đến ngày giải phóng
Đồng lòng cùng đi đi đi sá gì thân sống
Nhìn non sông nát tan, thù nung tâm chí cao
Nhìn muôn dân khóc than, hờn sôi trong máu đào
Liều thân xông pha ta tranh đấu
Cờ nghĩa phấp phới vàng pha máu
Cùng tiến quét hết những loài dã man
Hầu đem quê hương thoát vòng u ám
Thề quyết lấy máu nóng mà rửa oán chung
Muôn thuở vì núi sông nêu tiếng Anh hùng

Anh em ơi, mau tiến lên dưới cờ
Anh em ơi, quật cường nay đến giờ
Tiến lên cùng tiến, gió tung nguồn sống
Cháy trong lòng ta ngàn mớ lửa hồng!


Xem trên Youtube

Version 1: THANH NIÊN HÀNH KHÚC (1941)

1. Này sinh [F] viên ơi! Đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi!
Đồng lòng cùng [Bb] đi, đi, [C] mở đường khai [F] lối
Vì [G] non sông nước [C] xưa, truyền [F] muôn năm chớ [Am] quên
Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam! Cùng [F] nhau ta kết đoàn!
Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng
Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng
Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu ta
Dù [F] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá
Đường [Bb] mới kíp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương
Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó [F] can trường

ĐK: Sinh viên [F] ơi! Ta quyết đi đến cùng!
Sinh viên [Dm] ơi! Ta thề đem [F] hết lòng!
Tiến lên đồng tiến! Vẻ [Dm] vang đời sống!
Chớ [F] quên rằng [C] ta là giống Lạc [F] Hồng!

2. Này sinh viên [F] ơi! Dấu [C] xưa vết còn chưa [F] xoá!
Hùng cường trời [Bb] Nam, ghi [C] trên bảng vàng bia [F] đá!
Lùa [G] quân Chiêm nát [C] tan, thành [F] công Nam tiến luôn
Bình [Gm] bao phen Tống [C] Nguyên, từng [F] ca câu khải hoàn
Hồ [Dm] Tây tranh [F] phong oai son [Am] phấn
Lừng [Dm] tiếng Sát [F] Thát Trần Quốc [Am] Tuấn
Mài [Bb] kiếm cứu nước nhớ [Gm] người núi [C] Lam
Trừ [Am] Thanh, Quang Trung giết [Gm] hằng bao đám
Nòi [Bb] giống có khí phách từ xưa [Gm] chớ [C] quên
Mong [F] đến ngày vẻ [C] vang, ta thắp hương [F] nguyền

3. Này sinh viên [F] ơi! Muốn [C] đi đến ngày tươi [F] sáng
Hành trình còn [Bb] xa, chúng [C] ta phải cùng nhau [F] gắng!
Ngày [G] xưa ai biết [C] đem tài [F] cao cho núi sông
Ngày [Gm] nay ta cũng [C] đem lòng [F] son cho giống dòng
Là [Dm] sinh viên [F] vun cây văn [Am] hoá
Từ [Dm] trước sẵn có nhiều hoa [Am] lá
Đời [Bb] mới kiến thiết đáp [Gm] lòng những [C] ai
Hằng [Am] mong ta ra vững [Gm] cầm tay lái
Bền [Bb] chí quyết cố gắng làm cho [Gm] khắp [C] nơi
Vang [F] tiếng người nước [C] Nam cho đến muôn [F] đời!

4. Này thanh niên [F] ơi! Đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi
Đồng lòng cùng [Bb] đi đi [C] đi mở đường khai [F] lối
Vì [G] non sông nước [C] xưa truyền [F] muôn năm chớ quên
Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam cùng [F] nhau ta kết đoàn
Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng
Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng
Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu [C] ta
Dầu [Am] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá
Đường [Bb] mới kiếp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương
Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó can [F] trường

--------------------
Version 2: TIẾNG GỌI THANH NIÊN (1945)

1. Này anh em [F] ơi tiến [C] lên đến ngày giải [F] phóng
Đồng lòng cùng [Bb] nhau ra [C] đi sá gì thân [F] sống
Cùng [G] nhau ta tuốt [C] gươm, cùng [F] nhau ta đứng [Am] lên
Thù [Gm] kia chưa trả [C] xong thì [F] ta luôn cố bền
Lầm [Dm] than bao [F] năm ta đau khổ biết [Am] mấy
Vàng [Am] đá gấm vóc loài muông [Am] thú cướp lấy
Loài [Bb] nó, chúng lấy máu [Gm] đào chúng [C] ta
Làm [Am] ta gian nan cửa [Gm] nhà tan rã
Bầu [Bb] máu nhắc tới nó càng thêm [Gm] nóng [C] sôi
Ta [F] quyết thề phá [C] tan quân dã [F] man rồi

ĐK 1: Vung gươm [F] lên ta quyết đi tới cùng
Vung gươm [Dm] lên ta thề đem [F] hết lòng
Tiến lên đồng tiến sá [Dm] chi đời sống
Chớ [F] quên rằng [C] ta là giống Lạc [F] Hồng

2. Này sinh [F] viên ơi đứng [C] lên đáp lời sông [F] núi
Đồng lòng cùng [Bb] đi đi [C] đi mở đường khai [F] lối
Kìa [G] non sông nước [C] xưa, truyền [F] muôn năm chớ quên
Nào [Gm] anh em Bắc [C] Nam cùng [F] nhau ta kết đoàn
Hồn [Dm] thanh xuân [F] như gương trong [Am] sáng
Đừng [Dm] tiếc máu nóng tài xin [Am] ráng
Thời [Bb] khó thế khó khó [Gm] làm yếu ta
Dù [F] muôn chông gai vững [Gm] lòng chi sá
Đường [Bb] mới kíp phóng mắt nhìn xa [Gm] bốn [C] phương
Tung [F] cánh hồn thiếu [C] niên ai đó [F] can trường

ĐK 2: Sinh viên [F] ơi mau tiến lên dưới cờ
Anh em [Dm] ơi quật cường nay [F] đến giờ
Tiến lên cùng tiến gió [Dm] tung nguồn sống
Cháy [F] trong lòng [C] ta ngàn mớ lửa [F] hồng

3. Này anh em [F] ơi tiến [C] lên đến ngày giải [F] phóng
Đồng lòng cùng [Bb] nhau ra [C] đi sá gì thân [F] sống
Nhìn [G] non sông nát [C] tan thù [F] nung tâm chí cao
Nhìn [Gm] muôn dân khóc [C] than, hờn [F] sôi trong máu đào
Liều [Dm] thân xông [F] pha ta tranh [Am] đấu
Cờ [Dm] nghĩa phấp phới vàng pha [Am] máu
Cùng [Bb] tiến quét hết những [Gm] loài dã [C] man
Hầu [Am] đem quê hương thoát [Gm] vòng u ám
Thề [Bb] quyết lấy máu nóng mà rửa [Gm] oán [C] chung
Muôn [F] thuở vì núi [C] sông nêu tiếng anh [F] hùng

ĐK 3: Anh em [F] ơi mau tiến lên dưới cờ
Sinh viên [Dm] ơi quật cường nay [F] đến giờ
Tiến lên cùng tiến gió [Dm] tung nguồn sống
Cháy [F] trong lòng [C] ta ngàn mớ lửa [F] hồng

-------------------
French version (1939)


Étudi-[F] ants! Du [C] sol l'appel te-[F] nace
Pressant et [Bb] fort, re-[C] tentit dans l'es-[F] pace
Des [G] côtes d'An-[C] nam aux [F] ruines d'Angkor,
À [Gm] travers les [C] monts, du [F] sud jusqu'au nord,
Une [Dm] voix mon-[F] te ra-[Am] vie
Ser-[Dm] vir la chère Pa-[Am] trie!
Tou-[Bb] jours sans reproche [Gm] et sans peur
Pour [F] rendre l'avenir [Gm] meilleur.
La [Bb] joie, la ferveur, la jeu-[Gm] nes-[C] se
Sont [F] pleines de [C] fermes pro-[F] messes

Te ser-[F] vir, chère Indochine
Avec [Dm] cœur et dis-[F] cipline
C'est notre but, c'est [Dm] notre loi
Et [F] rien n'é-[C] branle notre [F] foi!


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm