Tiếng Gọi Sông Đà

Sáng tác: 

Trần Trung

Trình bày: 

Trọng Tấn
Nghe thêm