Thuyền Xuôi Sông Vàm Cỏ

Trình bày: 

Kiều Oanh
Nghe thêm