Thương Về Xứ Huế

Trình bày: 

Tân Nhàn & 

Thu Hà


Thương về xứ Huế
Nhạc và lời: Minh Kỳ

Mây vương khói chiều
Xứ Huế đẹp yêu kiều
Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa
Hương Giang lững lờ
Trăng nước vờn đôi bờ
Câu hò vang xa đưa khúc buồn mơ
Tôi thương nhớ nhiều
Khi nắng chiều êm dịu
Trên đường về thôn Vỹ vắng đìu hiu
Thông reo núi Ngự
Man mác sầu Thiên Mụ
Ai về gửi thương nhớ chốn ngàn thơ
Huế đẹp ơi
Những chiều lơi
Sông Hương nước chảy
Vân Lâu bến đợi chờ
Nghe hò rằng đêm vắng biết về mô
Huế là thơ
Huế là mơ
Mưa đêm nức nở
Như câu hát nghẹn lời
Cung đàn buồn lưu luyến nỗi niềm vơi

Huế đẹp ơi
(Sông Hương nước chảy lững lờ)
Huế đẹp ơi
(Nam Giao uốn sông ven đồi)
Huế đẹp ơi
(Đông Ba chen chúc bao người)
Huế đẹp ơi


Nghe thêm