Thương Nhau Chút Đi

Sáng tác: 

Quốc Bảo

Trình bày: 

Nguyên Hà


1. Liệu mang thêm áo khăn
Đường đi xa bất an
Trần gian đau giống nhau cả thôi
Trần gian sông suối hẹp
Em có biết vì sao?
Xem kìa nhân tâm vốn hẹp

2. Lụa treo ngang nhánh cây
Trời mang mang gió bay
Ở nơi xa ấy em lạnh không?
Mà nơi nao cũng vậy
Nơi đó cũng là đây
Hai vầng trăng cũ héo mòn

ĐK:
Thì thương nhau chút đi
Được bên nhau mấy khi
Đồng cân bên sắt bên vàng
Tình ta mong sắt son
Vàng thau ai đoán được
Bụi tình trong tim bé con

3. Bụi sao trên bến sông
Trời sao em thấy không
Nhiều khi ta sống như hình nhân
Vào ra trong ngõ chật
Thưa thốt nói cười quen
Tâm thành đi vắng lúc nào!

1. Liệu mang thêm áo khăn
Đường đi xa bất an
Trần gian đau giống nhau cả thôi
Trần gian sông suối hẹp
Em có biết vì sao?
Xem kìa nhân tâm vốn hẹp

ĐK:
Thì thương nhau chút đi
Sợi dây duyên mấy khi
Tình thương đâu dễ mua vào
Dù gương nay nứt đôi
Dù vui không tái hồi
Ở bên nhau chút cũng xong

ĐK:
Thì thương nhau chút đi
Được bên nhau mấy khi
Đồng cân bên sắt bên vàng
Tình ta mong sắt son
Vàng thau ai đoán được
Bụi tình trong tim bé con.


Xem trên Youtube

1. [G] Liệu mang thêm áo khăn
[Em] Đường đi xa bất an
[Am] Trần gian đau giống nhau [G] cả thôi
Trần gian sông suối hẹp
[C] Em có biết vì sao?
[D] Xem kìa nhân tâm vốn [G] hẹp

2. [G] Lụa treo ngang nhánh cây
[Em] Trời mang mang gió bay
[Am] Ở nơi xa ấy em [G] lạnh không?
Mà nơi nao cũng vậy
[C] Nơi đó cũng là đây
[D] Hai vầng trăng cũ héo [G] mòn

ĐK:
[Cm] Thì thương nhau chút đi
[G] Được bên nhau mấy khi
[Bb] Đồng cân bên sắt bên [Em] vàng
[A] Tình ta mong sắt son
[C] Vàng thau ai đoán được
[D] Bụi tình trong tim bé [G] con

3. [G] Bụi sao trên bến sông
[Em] Trời sao em thấy không
[Am] Nhiều khi ta sống như [G] hình nhân
Vào ra trong ngõ chật
[C] Thưa thốt nói cười quen
[D] Tâm thành đi vắng lúc [G] nào!

1. [G] Liệu mang thêm áo khăn
[Em] Đường đi xa bất an
[Am] Trần gian đau giống nhau [G] cả thôi
Trần gian sông suối hẹp
[C] Em có biết vì sao?
[D] Xem kìa nhân tâm vốn [G] hẹp

ĐK:
[Cm] Thì thương nhau chút đi
[G] Sợi dây duyên mấy khi
[Bb] Tình thương đâu dễ mua [Em] vào
[A] Dù gương nay nứt đôi
[C] Dù vui không tái hồi
[D] Ở bên nhau chút cũng [G] xong

ĐK:
[Cm] Thì thương nhau chút đi
[G] Được bên nhau mấy khi
[Bb] Đồng cân bên sắt bên [Em] vàng
[A] Tình ta mong sắt son
[C] Vàng thau ai đoán được
[D] Bụi tình trong tim bé [G] con.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm