Thương Hoài Hai Tiếng Cải Lương

Sáng tác: 

Cao Minh Thu

Trình bày: 

Hồng Phượng


Trăm năm tình thương, trong cõi vô thường.
Mà lưu luyến hoài điệu hò bài bản cải lương.
Thương chi rồi xa, mê lắm đau nhiều.
Nhưng sao cõi lòng mê hoài giai điệu trần ai.

Đêm qua làm vua, công chúa cung vàng.
Đời ban ánh đèn cho người nghệ sĩ cải lương.
Thương câu tầm dâu, canh cánh trong lòng.
Thôi xin kiếp này cho người chỉ một lời ca.

Rồi mai này con thương nghề bước theo chân mẹ.
Lất lay kiếp đời nhưng mà được hát cải lương.
Rồi yêu rồi thương, cho dù khó khăn con chịu.
Con sẽ yêu hoài thương hoài yêu kiếp cầm ca.

Con mang lời ca, hát vui cho đời.
Mong manh kiếp đời, thân này còn mãi nhã tơ.
Mong sao trời thương, khai lối đưa đường.
Cho ta với đời, thương hoài hai tiếng cải lương


Nghe thêm