Thương Em

Sáng tác: 

Phan Mạnh Quỳnh

Trình bày: 

Hà Anh Tuấn


1. Thân em cho dẫu tháng ngày là ngược xuôi mưa nắng
Em cũng có một người từng thương em lắm
Em cũng chớm được một chuyện tình trăm năm
Thân em chưa dứt tiếng cười ngày làm dâu dăm tiếng pháo
Sương gió đã làm một hìn hài xanh xao
Duyên số trót làm một cuộc đời hư hao.

T-ĐK:
Thân em… đáng lẽ lang quân tựa nương
Đáng lẽ phu thê bạc đầu
Đáng lẽ bi ai để sau
Nhưng em quay quắt trông cha còng lưng
Dõi mắt con thơ buồn rầu
Em chẳng thấy nơi ẩn náu.

ĐK:
Thương em! Khi những chiếc ôm nay thành xa vời
Ai đó kéo theo ân tình lên trời
Tê tái khiến em không còn nhiều nước mắt, hoá ra số em nợ đời
Thương em! Thêm những tháng năm ít dần tiếng cười
Thi thoảng dấu đêm than thở đôi lời
Anh đưa em đi được mấy hồi, em cô quạnh cả kiếp người.

2. Thương em khi nhắc với lòng xin đừng thêm yếu đuối
Chua xót có nhiều nhưng phải đi đến cuối
Nheo nhóc cửa nhà em đành tự ngoai nguôi
Thân em chưa dứt tiếng cười ngày làm dâu dăm tiếng pháo
Sương gió đã làm một hình hài xanh xao
Duyên số trót làm một cuộc đời hư hao.

T-ĐK:
Thân em… đáng lẽ lang quân tựa nương
Đáng lẽ phu thê bạc đầu
Đáng lẽ bi ai để sau
Thương em… nên lũ chim xanh ngẩn ngơ
Nên đám bông lau vật vờ
Ai cũng biết em bỡ ngỡ.

ĐK:
Thương em! Khi những chiếc ôm nay thành xa vời
Ai đó kéo theo ân tình lên trời
Tê tái khiến em không còn nhiều nước mắt, hoá ra số em nợ đời
Thương em! Thêm những tháng năm ít dần tiếng cười
Thi thoảng dấu đêm than thở đôi lời
Anh đưa em đi được mấy hồi, em cô quạnh cả kiếp người.

* Thương em đáng lẽ lang quân tựa nương
Đáng lẽ phu thê bạc đầu
Đáng lẽ bi ai để sau.


Xem trên Youtube

1. Thân [Em] em cho dẫu tháng ngày là ngược [D] xuôi mưa nắng
Em cũng có một người từng [Bm] thương em lắm
Em cũng chớm được một chuyện [Am] tình trăm năm
Thân [Em] em chưa dứt tiếng cười ngày làm dâu [Bm] dăm tiếng pháo
Sương gió đã làm một hìn [Am] hài xanh xao
Duyên [Bm] số trót làm một cuộc [Em] đời hư hao.

T-ĐK:
Thân [A] em… đáng lẽ lang quân [C] tựa nương
Đáng lẽ phu thê bạc [Bm] đầu
Đáng lẽ bi ai để [Am] sau
Nhưng [C] em quay quắt trông cha còng [D] lưng
Dõi mắt con thơ buồn [Bm] rầu
Em chẳng thấy nơi ẩn [B7] náu.

ĐK:
Thương [Em] em! Khi những chiếc ôm nay thành xa [G] vời
Ai đó kéo theo ân tình lên [Bm] trời
Tê tái khiến em không còn [A] nhiều nước mắt, hoá ra số [Em] em nợ đời
Thương [Em] em! Thêm những tháng năm ít dần tiếng [G] cười
Thi thoảng dấu đêm than thở đôi [Bm] lời
Anh đưa em đi được [C] mấy hồi, [D] em cô quạnh cả kiếp [Em] người.

2. Thương [Em] em khi nhắc với lòng xin đừng [D] thêm yếu đuối
Chua xót có nhiều nhưng phải [Bm] đi đến cuối
Nheo nhóc cửa nhà em đành [Am] tự ngoai nguôi
Thân [Em] em chưa dứt tiếng cười ngày làm [Bm] dâu dăm tiếng pháo
Sương gió đã làm một hình [Am] hài xanh xao
Duyên [Bm] số trót làm một cuộc [Em] đời hư hao.

T-ĐK:
Thân [A] em… đáng lẽ lang quân [C] tựa nương
Đáng lẽ phu thê bạc [Bm] đầu
Đáng lẽ bi ai để [Am] sau
Thương [C] em… nên lũ chim xanh ngẩn [D] ngơ
Nên đám bông lau vật [Bm] vờ
Ai cũng biết em bỡ [B7] ngỡ.

ĐK:
Thương [Em] em! Khi những chiếc ôm nay thành xa [G] vời
Ai đó kéo theo ân tình lên [Bm] trời
Tê tái khiến em không còn [A] nhiều nước mắt, hoá ra số [Em] em nợ đời
Thương [Em] em! Thêm những tháng năm ít dần tiếng [G] cười
Thi thoảng dấu đêm than thở đôi [Bm] lời
Anh đưa em đi được [C] mấy hồi, [D] em cô quạnh cả kiếp [Em] người.

* Thương [Em] em đáng lẽ lang quân tựa nương
Đáng lẽ phu thê bạc [Bm] đầu
Đáng lẽ bi ai để [Em] sau.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm