Thu Tha Hương

Sáng tác: 

Hồng Xương Long

Trình bày: 

Hồng Xương Long
Nghe thêm