Thu Quyến Rũ

Sáng tác: 

Đoàn Chuẩn

Trình bày: 

Nhạc Không Lời
Nghe thêm