Thời Gian Là Quán Trọ

Sáng tác: 

Ngọc Sơn

Trình bày: 

Kim Linh


Nợ vay trả hết một kiếp người
Rồi mai, rồi mai lối ta về chốn đồng không
Lòng người hai mặt thiện ác
Cõi trần ta thời gian là quán trọ
Mộng tham mà chi ta có như không
Nào hay lối về tay trắng tay
Mà trần đời là cõi tạm mà thôi

Bạn thân ơi! Bon chen lợi danh oán thù
Cuối cùng chết như nhau
Mấy ai thấu hiểu nhân sinh, cuộc thế như phù hư
Vay trả rồi trả vay
Ô hay! Quanh ta thói đời điêu ngoa
Từ duyên kiếp ân tình, ôi trở mặt thay lòng
Khi bến dừng như nhau, đến rồi đi ôi quá nhanh.

Một mai rời buông một kiếp trần
Đời như dòng xuôi chảy theo dòng
Chớ vội tham lọc lừa dối gian mà chi?
Đến rồi đi nợ ân tình sâu nặng
Người ơi! Đừng gieo thêm thế nhân sầu
Đường trăm ngã về một lối đi
Mà trần đời là cõi tạm mà thôi

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm