Thoáng Một Giấc Mơ

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Ngọc Sơn
Nghe thêm