Thiên Sứ Bâng Khuâng (Khúc Dạo Đầu)

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Hiền Thục


Con chim con chim về đậu bên người,
Là Thiên sứ đó, là tôi cũng chừng
í a a tôi lại là chim
Là Thiên sứ đó là tôi cũng chừng

Vô tình em thả í a bâng khuâng
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau
Để phần mai sau
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau

Mai sau Thiên sứ về trời
Thiên sứ về trời ở lại
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu

Thể loại:  Nhạc Trịnh,  Việt Nam


Nghe thêm