Thiên Đường Cô Đơn

Sáng tác: 

Trương Lê Sơn

Trình bày: 

Lưu Bích


Thiên đường cô đơn

Qua đi những tháng năm
Qua đi những khó khăn
Con đường em bước sao chông gai phủ quanh lối đi
Bao nhiêu nỗi đắng cay
Bao nhiêu nước mắt rơi mà em đã khắc cho riêng mình

Thân em như lá khô
Bay đi theo gió lạnh
Em naò đâu biết theo dòng đời về nơi chốn nao

Thiêu thân trong cõi đêm
Qua bao nhiêu thú vui
Còn lại đây hư không mà thôi

Có ai quan tâm nỗi cô đơn em mang?
Mọi người dường như xa lánh rồi !
Thiên đường mà em mơ chỉ là phù phiếm thôi .

Vì em đã xuôi tay theo bao dòng suối đời
Cuốn đi hết bao yêu thương ngày xưa đó
Giờ đây chỉ mỗi em cô đơn
Khóc nhiều thật nhiều , ăn năn bao lầm lỗi xưa

Cầu mong những ai mê say thiên đường chết kia
Hãy quay bước khi đam mê chưa vuì lấp sâu
Cho đời mãi luôn xanh tươi
Ngàn khúc ca yêu thương bên đời

Thân em như lá khô
Bay đi theo gió lạnh
Em naò đâu biết theo dòng đời về nơi chốn nao

Thiêu thân trong cõi đêm
Qua bao nhiêu thú vui
Còn lại đây hư không mà thôi

Có ai quan tâm nỗi cô đơn em mang?
Mọi người dường như xa lánh rồi !
Thiên đường mà em mơ chỉ là phù phiếm thôi .

Vì em đã xuôi tay theo bao dòng suối đời
Cuốn đi hết bao yêu thương ngày xưa đó
Giờ đây chỉ mỗi em cô đơn
Khóc nhiều thật nhiều , ăn năn bao lầm lỗi xưa

Cầu mong những ai mê say thiên đường chết kia
Hãy quay bước khi đam mê chưa vuì lấp sâu
Cho đời mãi luôn xanh tươi
Ngàn khúc ca yêu thương bên đời

Vì em đã xuôi tay theo bao dòng suối đời
Cuốn đi hết bao yêu thương ngày xưa đó
Giờ đây chỉ mỗi em cô đơn
Khóc nhiều thật nhiều , ăn năn bao lầm lỗi xưa

Cầu mong những ai mê say thiên đường chết kia
Hãy quay bước khi đam mê chưa vuì lấp sâu
Cho đời mãi luôn xanh tươi
Ngàn khúc ca yêu thương bên đời

Cho đời mãi luôn xanh tươi
Ngàn khúc ca yêu thương bên đời

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm