Thị Mầu

Sáng tác: 

Nguyễn Hoàng Phong

Trình bày: 

Hoà Minzy


Tự xưng em là Thị Mầu
Í là con gái phú ông
Tuổi em chứ còn bé lắm
Cũng chưa đến trăng rằm.

Ớ này chị em ơi
Nay tư mai đã mười lăm
Ai muốn đi ăn oản
Thì lên chùa với em.

Á a i à ì a
Á i a ì a
Em lên chùa từ mười ba
Á a i à ì a
Á i a ì a
Em lên chùa ngày mười lăm.

Này thầy tiểu ơi
Em là Thị Mầu
Em không biết đâu
Em cứ bắt đền.

Gọi mẹ thưa cha
Ăn vạ cả làng
Cho em lấy chàng
Tình tang tang tình tình tang.


Xem trên Youtube

Tự xưng em là Thị [Am] Mầu
Í là con gái phú [Em] ông
Tuổi em chứ còn bé [F] lắm
Cũng chưa đến trăng [Dm] rằm.

Ớ này chị em [Am] ơi
Nay tư mai đã mười [Em] lăm
Ai muốn đi ăn [F] oản
Thì lên chùa với [Dm] em.

[Am] Á a i à ì [Em] a
Á i a ì [F] a
Em lên chùa từ mười [Dm] ba
[Am] Á a i à ì [Em] a
Á i a ì [F] a
Em lên chùa ngày mười [Dm] lăm.

Này thầy tiểu [Am] ơi
Em là Thị [Em] Mầu
Em không biết [F] đâu
Em cứ bắt [Dm] đền.

Gọi mẹ thưa [Am] cha
Ăn vạ cả [Em] làng
Cho em lấy [F] chàng
Tình tang tang tình tình [Am] tang.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm