The Ocean

Trình bày: 

Châu Tấn


Walking on the bay
Whisper on the moon
Shining upon the way

Would you love me
Would you hold me
Would you love me
Uhh~~
Would you love me(why don't you)
Could you hold me
Would you love me(why don't you)
Why...

Walking on the bay
Singing on the moon
Shining upon the way

Would you love me
Would you hold me
Would you love me
Uhh~~
Would you love me
Could you hold me
Would you love me
Uhh~~

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Trung Quốc


Nghe thêm