Thay đàn đổi dây - Lỗi đạo cang thường OST

Sáng tác: 

Vũ Quốc Bình

Trình bày: 

Hồ Thanh Danh


Có người ngồi bên bến sông khuya
Ngóng ai chờ ai mỏi mòn.
Có người nhiều đêm thức trắng,
nhớ thương nhớ thương một người

Nhìn lục bình trôi giữa trăng khuya
Cứ trong một người đi chẳng về
Cuộc đời buồn như nhánh sông kia
Mãi trôi mãi trôi về đâu

Có người giờ quên bến sông xưa,
Bước đi không mà nói năng gì
Có người có trên bến vắng xót xa xót xa
Bạc vàng xuống nước còn phai
Đêm nằm bỗng nghĩ coi ai bạc tình
Phụ bần tham phú mà chi
bỗng dối gian thay đàn đổi dây

Mấy ai trọn câu thủy chung
Mấy ai vẹn câu nghĩa tình
Mấy ai tình nghèo vẫn thắm
Mấy ai ở đời có mấy ai


Xem trên Youtube

Intro:
[Em][D]-[A][Em]-[Em][D]-[Bm][Bm]
[Em][D]-[A][Em]-[Em][D]-[Bm][Em]

Có [Em] người ngồi bên bến [G] sông khuya
Ngóng [A] ai chờ ai mỏi [Em] mòn.
Có [Em] người nhiều đêm thức [G] trắng,
nhớ [Bm] thương nhớ thương [Em] một người [Am][Em]

[Em] Nhìn lục bình trôi giữa [D] trăng khuya
Cứ [Bm] trong một người đi chẳng [G] về
[Em] Cuộc đời buồn như nhánh [D] sông kia
Mãi [Bm] trôi mãi trôi [Em] về đâu

Có [Em] người giờ quên bến [G] sông xưa,
Bước [A] đi không mà nói [Em] năng gì
Có [Em] người có trên bến [G] vắng xót [Bm] xa xót [Em] xa
Bạc [Em] vàng xuống nước còn [A] phai
Đêm [G] nằm bỗng nghĩ coi ai bạc [Em] tình
Phụ bần tham phú mà [A] chi
bỗng dối [Bm] gian thay đàn đổi [Em] dây

Mấy [Em] ai trọn câu thủy [G] chung
Mấy [A] ai vẹn câu nghĩa [Em] tình
Mấy [Em] ai tình nghèo vẫn [G] thắm
Mấy [D] ai ở đời có [Em] mấy ai


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm