Thần Chú Kim Cang (Om Benza Sato Hum) (Phạn Ngữ)

Trình bày: 

Liêng Kiếng QuangThể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm