Tết hà há ha

Sáng tác: 

Huỳnh Hiền Năng

Trình bày: 

Ninh Dương Ngọc Lan & 

Trúc Nhân


Tết rồi cả nhà ơi, tết mà tiếc gì câu yêu đời
Chớ sầu não làm chi, tết rồi gác lại đi
Năm cũ qua rồi người ơi, năm nay mình làm tới nơi
Chuyện cũ ta nên bỏ qua còn chuyện mới thì khoan tính xa
Ngày xưa ông bà dặn rồi mùa xuân là ta phải tươi
Ngày đầu năm, mình cười lên cả năm hên

Tết cười ha ha, là nhà có phúc
Mọi người đông đúc, cười lên với ta
Ha há hà ha, là nhà có phúc (Là nhà có phúc)
Xuân này tôi chúc, chúc mọi người, cười cho thả ga, ha há hà ha

Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Cười lên, cười lên ha ha ha

Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Cười lên, cười lên ha ha ha

Tết rồi bố mẹ ơi, tết mà tiếc gì câu yêu đời
Tết mà căng làm chi, t ết mình gác lại đi
Năm cũ qua rồi người ơi, năm nay mình làm tới nơi
Chuyện cũ ta nên bỏ qua còn chuyện mới thì khoan tính xa
Ngày xưa ông bà dặn rồi mùa xuân là ta phải tươi
Ngày đầu năm, mình cười lên cả năm hên

Tết cười ha ha, là nhà có phúc
Mọi người đông đúc, cười lên với ta
Ha há hà ha, là nhà có phúc (Là nhà có phúc)
Xuân này tôi chúc, chúc mọi người, cười cho thả ga, ha há hà ha

Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha hà ha hà ha hà
Cười lên, cười lên ha ha ha

Tết có gia đình là nhà, là nhà có phúc
Lì xì ông bà là nhà, là nhà có phúc
Cả nhà thuận hòa là nhà, là nhà có phúc
Gia đình mình cười thả ga, là nhà, là nhà có phúc

Chúc mọi người, cười cho thả ga, ha há hà ha

Tết có gia đình là nhà, là nhà có phúc
Lì xì ông bà là nhà, là nhà có phúc
Cả nhà thuận hòa là nhà, là nhà có phúc
Gia đình mình cười thả ga, là nhà, là nhà có phúc


Xem trên Youtube

Intro: [Am][G]-[G][Am]- [Am][G]-[G][Am]

[Am] Tết rồi cả nhà [G] ơi, tết mà tiếc gì [Am] câu yêu đời
[Am] Chớ sầu não làm [G] chi, tết rồi gác lại [Am] đi
Năm cũ qua rồi người [Dm] ơi, năm nay mình làm tới [G] nơi
Chuyện cũ ta nên bỏ qua còn chuyện mới thì khoan tính [Am] xa
Ngày xưa ông bà dặn [Dm] rồi mùa xuân là ta phải [G] tươi
Ngày đầu [Em] năm, mình cười lên cả năm [Am] hên

Tết cười ha [Am] ha, là nhà có [G] phúc
Mọi người đông [Em] đúc, cười lên với ta
Ha há hà [Am] ha, là nhà có [G] phúc (Là nhà có phúc)
Xuân này tôi [Em] chúc, chúc mọi người, cười cho thả [Am] ga, ha há hà ha

[Am] Hà ha hà ha hà há ha ha [G] hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha [Am] hà ha hà ha hà
[Am] Hà ha hà ha hà há ha ha [G] hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha [Am] hà ha hà ha hà
Cười lên, cười lên ha ha ha

[Am] Hà ha hà ha hà há ha ha [G] hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha [Am] hà ha hà ha hà
[Am] Hà ha hà ha hà há ha ha [G] hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha [Am] hà ha hà ha hà
Cười lên, cười lên ha ha ha

[Am] Tết rồi bố mẹ [G] ơi, tết mà tiếc gì [Am] câu yêu đời
Tết mà căng làm [G] chi, t ết mình gác lại [Am] đi
Năm cũ qua rồi người [Dm] ơi, năm nay mình làm tới [G] nơi
Chuyện cũ ta nên bỏ qua còn chuyện mới thì khoan tính [Am] xa
Ngày xưa ông bà dặn [Dm] rồi mùa xuân là ta phải [G] tươi
Ngày đầu [Em] năm, mình cười lên cả năm [Am] hên

Tết cười ha [Am] ha, là nhà có [G] phúc
Mọi người đông [Em] đúc, cười lên với ta
Ha há hà [Am] ha, là nhà có [G] phúc (Là nhà có phúc)
Xuân này tôi [Em] chúc, chúc mọi người, cười cho thả [Am] ga, ha há hà ha

[Am] Hà ha hà ha hà há ha ha [G] hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha [Am] hà ha hà ha hà
[Am] Hà ha hà ha hà há ha ha [G] hà ha hà ha hà
Hà ha hà ha hà há ha ha [Am] hà ha hà ha hà
Cười lên, cười lên ha ha ha

[Am] Tết có gia đình là [G] nhà, là nhà có phúc
[Em] Lì xì ông bà là nhà, là [Am] nhà có phúc
[Am] Cả nhà thuận hòa là [G] nhà, là nhà có phúc
[Em] Gia đình mình cười thả ga, là [Am] nhà, là nhà có phúc

Chúc mọi người, cười cho thả [Am] ga, ha há hà ha

[Am] Tết có gia đình là [G] nhà, là nhà có phúc
[Em] Lì xì ông bà là nhà, là [Am] nhà có phúc
[Am] Cả nhà thuận hòa là [G] nhà, là nhà có phúc
[Em] Gia đình mình cười thả ga, là [Am] nhà, là nhà có phúc


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm