Tan Hội Em Về

Sáng tác: 

Đặng Hữu Phúc

Trình bày: 

Tố Uyên
Nghe thêm