Tan Giấc Mộng Yêu

Sáng tác: 

Văn Hòa

Trình bày: 

Hoàng Lê
Nghe thêm