Tân Cổ Thiêng Liêng Tình Mẹ

Trình bày: 

Hồng Phượng & 

Hồng Nhung
Nghe thêm