Tâm tư trong mưa

Sáng tác: 

Hamlet Trương

Trình bày: 

Hamlet Trương


1. Mưa đêm nay, mưa thấm ướt tim ai lệ tuôn ngắn dài
Mưa rơi rơi trên đường khuya vắng lẻ bóng vầng trăng
Một người vừa ra đi đâu hay chốn đây tiếng mưa cũng như tiếng lòng
Tâm tư trong mưa, tiếng yêu hôm nào giờ là nỗi nhớ nghẹn ngào.

Đêm đêm tôi nằm nghe, nghe Mỹ Huyền hát bài ca
Bài ca buồn lắm bài "Tấm ảnh không hồn"
"Giấc mộng cùng người nên đôi
Bây giờ tan tành mây khói vẫn còn tôn thờ bóng không hồn".

2. Mưa đêm nay, mưa thấm ướt con tim buồn trong kỷ niệm
Mưa rơi rơi, canh tàn đêm vắng người nhớ người chăng?
Tình mình là chiêm bao phải không? Đúng không? Cũng như bóng mưa sớm tàn
Tâm tư trong mưa, mấy ai tin rằng một người vẫn nhớ một người.

Đêm đêm tôi nằm nghe, nghe Như Quỳnh hát bài ca
Bài ca buồn lắm bài "Những đồi hoa sim"
"Tím cả chiều hoang, nay tím cả chiều hoang đến ngồi bên mộ nàng".

3. Mưa đêm nay, mưa thấm ướt con tim buồn trong kỷ niệm
Mưa rơi rơi, canh tàn đêm vắng người nhớ người chăng?
Tình mình là chiêm bao phải không? Đúng không? Cũng như bóng mưa sớm tàn
Tâm tư trong mưa, mấy ai tin rằng một người vẫn nhớ một người
Tâm tư trong mưa, mấy ai tin rằng một người vẫn nhớ một người.


Xem trên Youtube

1. Mưa đêm [Dm] nay, mưa thấm ướt tim [A7] ai lệ tuôn ngắn [Dm] dài
Mưa rơi [Gm] rơi trên đường khuya [F] vắng lẻ bóng vầng [A7] trăng
Một người vừa ra [C] đi đâu hay chốn [Bb] đây tiếng [C] mưa cũng như tiếng [F] lòng
Tâm tư trong [Bb] mưa, tiếng yêu hôm [A7] nào giờ là nỗi nhớ nghẹn [Dm] ngào.

[Dm] Đêm đêm tôi nằm [Bb] nghe, nghe Mỹ [C] Huyền hát bài [F] ca
Bài ca buồn [Am] lắm bài "Tấm ảnh không [A7] hồn"
"Giấc [Dm] mộng cùng người nên [Gm] đôi
Bây giờ tan tành mây [Bb] khói vẫn còn [A7] tôn thờ bóng không [Dm] hồn".

2. Mưa đêm [Dm] nay, mưa thấm ướt con [A7] tim buồn trong kỷ [Dm] niệm
Mưa rơi [Gm] rơi, canh tàn đêm [F] vắng người nhớ người [A7] chăng?
Tình mình là [C] chiêm bao phải không? Đúng [Bb] không? Cũng [C] như bóng mưa sớm [F] tàn
Tâm tư trong [Bb] mưa, mấy ai tin [A7] rằng một người vẫn nhớ một [Dm] người.

[Dm] Đêm đêm tôi nằm [Bb] nghe, nghe Như [C] Quỳnh hát bài [F] ca
Bài ca buồn [Am] lắm bài "Những đồi hoa [A7] sim"
"[Dm] Tím cả chiều [Gm] hoang, nay tím cả chiều [Bb] hoang đến [A7] ngồi bên mộ [Dm] nàng".

3. Mưa đêm [Dm] nay, mưa thấm ướt con [A7] tim buồn trong kỷ [Dm] niệm
Mưa rơi [Gm] rơi, canh tàn đêm [F] vắng người nhớ người [A7] chăng?
Tình mình là [C] chiêm bao phải không? Đúng [Bb] không? Cũng [C] như bóng mưa sớm [F] tàn
Tâm tư trong [Bb] mưa, mấy ai tin [A7] rằng một người vẫn nhớ một [Dm] người
Tâm tư trong [Bb] mưa, mấy ai tin [A7] rằng một người vẫn nhớ một [Dm] người.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm